Logebygning

Onsdag Den 18. april kl. 19.30 i Odensbygning

Afholdes fællesmøde med alle 3 loger er indviteret vedrørende ombygning af Ordensbygning.

Byggeriet gennemgås, herunder økonomien.

Program er rundsendt pr. mail.

Senere afstemning foregør de enkelte loger.

Nyt Logetæppe

Æogetæppe2

Foto: Fra venstre broder distriktsdeputeret storsire Flemming Lund, søster eksstorrepræsentant Birthe Nørgaard

og broder overmester Hans Henrik Færch

 

I september fik broderloge 30 Vendsyssel, et nyt logetæppe. Det gamle loge tæppe, som man regner med er fra

omkring midten af 1960’erne, var begyndt at bære tydeligt præg af ”Patina”,. For knapt et år siden begyndte det

indledende arbejde med udformning af tæppet. Det endelige forslag blev via de sædvanlige kanaler sendt til

godkendelse af Storlogens embedsmænd. Tæppet blev godkendt med mindre ændringer. Søster eksstorrepræsentant

Birthe Nørgaard tilbød at sy logetæppet. Det tog mange måneder at færdiggøre logetæppet, som består af 997.000 sting.

Den 19. september blev logetæppet , under deltagelse af broder distriktsdeputeret storsire Flemming Lund og søster

eksstorrepræsentant Birthe Nørgaard, indviet i logesalen. Brødrene tog ved en højtidelig ceremoni, afsked med det gamle

logetæppe, som blev båret ud af ældre brødre og derefter blev det nye båret ind af yngre brødre. Der skal fra Loge nr. 30

vendsyssel lyde en tak til alle, som har bidraget til det færdige resultat, som i mange år frem vil blive en stor del af vores logeliv.