Golf- og fiske tur i Vennebjerg Golf

 Kære alle

Traditionen tro inviteres alle med ledsagere til ovenanførte golf- og "fiske"tur i Vennebjerg Golf.

I år er dagen fastlagt til lørdag den 30. september 2017, hvor vi efter en kop kaffe og rundstykker, påbegynder den aktivitet hver enkelt har præference for.

Dagen afsluttes med grill frokost mv.

Deltagelse kræver ingen forkundskaber.

For fiskere er forholdene pt. ikke optimale grundet alger mv., men vi arbejder med en alternativ løsning, såfremt forholdene ikke forbedres tilfredsstillende.

Reserver dagen!

Tilmeldingsliste vil blive rundsendt i logen.

Med broderlig hilsen i VKS Helmer Møller/UM